Громадський Бюджет в Бродах стартував!!!

Подавай проекти покращуй - своє місто


Бродівська міська рада рішенням №453 від 31 серпня 2017 року затвердила Положення про громадський бюджет м. Броди. Рішення прийнято з метою забезпечення прав членів територіальної громади м. Броди на участь у самоврядуванні, керуючись ст. 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
«Положення було опрацьоване спільно з депутатами, на депутатських комісіях було проведено декілька круглих столів з представниками громадськості З 1 вересня до 30 вересня буде відбуватися збір і подача самих проектів. Автору слід зібрати 10 підписів для того щоб подати проект. З 1жовтня до 14 жовтня будуть відбуватися аналізи проектів. З 20 жовтня до 20 листопада буде відбуватися голосування за проект.
Фінансування громадського бюджету м. Броди проводиться за рахунок коштів міського бюджету м. Броди.
Загальний обсяг громадського бюджету м. Броди на відповідний бюджетний рік становить не менше 1% затвердженого обсягу власних та закріплених доходів загального фонду міського бюджету м. Броди на відповідний бюджетний період..
За рахунок коштів громадського бюджету м. Броди фінансуються проекти, реалізація яких можлива протягом одного бюджетного періоду.
У разі, якщо реалізація проекту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до власності територіальної громади м. Броди.
Проекти, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету м. Броди, повинні стосуватись лише одного об’єкта, що належить до комунальної власності (наприклад, вулиці, парку, дороги, спортивного чи дитячого майданчика, установи: школи,
Для подання проекту його автору необхідно заповнити бланк за формою та додати список осіб, які відповідають критеріям, визначеним у підпунктах цього Положення, які
Проекти можна подати способом заповнення спеціальної форми на веб-сайті Бродівської міської ради (кнопка Громадський бюджет mrbrody.net через платформу громадський проект pb.mrbrody.gov.ua), або у паперовому вигляді до Бродівської міської ради.
Заповнені бланки проектів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок коштів громадського бюджету м. Броди (за винятком сторінок, які містять персональні дані авторів проекту), оприлюднюються у розділі “Громадський бюджет“ на веб-сайті Львівської міської ради.
Автор проекту може у будь-який момент зняти свій проект з розгляду, але не пізніше, ніж за 7 календарних днів до початку голосування.
Об’єднання проектів можливе лише за взаємною згодою авторів до початку голосування.
Внесення змін щодо проекту можливе лише за згодою авторів проекту до початку голосування.
Забезпечення організації розгляду проектів здійснює Координаційна рада яка затверджена рішенням Бродівської міської ради, яка: здійснює перевірку правильності заповнення проекту згідно із вимогами цього Положення, у тому числі щодо відповідності кількості зібраних підписів.
У разі, якщо проект є неповний або заповнений з помилками, Координаційна рада електронною поштою або простим поштовим відправленням повідомляє про це автора проекту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 7 календарних днів з дня отримання інформації про доопрацювання проекту. У разі відмови внести корективи, або якщо такі корективи не були внесені протягом 7 календарних днів з дня отримання відповідної інформації, пропозиція відхиляється.
Будь-які втручання у проектні пропозиції, у тому числі зміни об’єкта чи об’єднання з іншими, можливі лише за згодою авторів.
Після проведеного аналізу всіх проектів Координаційна рада оприлюднює проекти, допущені для участі у голосуванні та відхилені проекти.
Голосування за проекти для реалізації за рахунок коштів громадського бюджету м. Львова здійснюється через е-сервіс “Громадський бюджет Бродів“.
Голосування триває протягом 30 календарних днів з дня початку голосування, як правило з 20жовтня по 20 листопада року, який передує реалізації проектів.
Кожен бродівчанин може проголосувати за два проекти.
Обов’язковою умовою для голосування є ідентифікація особи щодо критеріїв, зазначених у підпунктах цього Положення.
Голосування та ідентифікація особи проводиться через предявлення копії паспорта та/або через систему Bank ID (для осіб, які зареєстровані у м. Львові).
Пропозиції, які будуть затверджені рішенням Бродівської міської ради, підлягають фінансуванню за рахунок коштів міського бюджету м. Броди на наступний бюджетний рік. Подавай свій проект!! Не будь байдужим зроби своє місто кращим вже тепер.
https://pb.mrbrody.gov.ua
https://www.youtube.com/watch?v=vCv_wfTjsI0